DongGuan Cheng Guang Metal Products .

  • Dong Guan Cheng Guang Metal Products Co., Ltd.
  • Established: August 2000
  • Initial Production: April 2001
  • Capital: US $ 3.9 Million
  • Chairman: Jun-Yi Dong
  • Address: Xin Tang Industrial Park, Houjie, Dongguan, Guangdong, China
  • Tel: + 86-769-5926110
  • Fax: + 86-769-5914902